Styrelse

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Mälparingen för oss som gillar bygdedanser, främst polskor

I samarbete med

Styrelsen


Ordförande: Margareta Forsbäck   mail margareta.forsback@Hotmail.com


Kassör: Birgit Andersson   


Sekreterare: Birgitta Hörling


Ledamot: Bosse Rydh   


Ledamot: Lars Puke   


Suppleant Anki Österman


Suppleant Jan Westin


Programansvarig: Margareta Forsbäck


Web ansvarig Bengt-Åke Olsson  mail bengt_ake.olsson@telia.com